Diskprotrusion

Vad är diskprotrusion? Diskprotrusion är en sjukdom och ett symptom som många inte ens vet om att de har innan dess att man av någon anledning undersöker och röntgar ryggen. Ofta ställer den inte till något problem alls för den som är drabbad och det är inte heller något som kräver behandling. Just diskprotrusion innebär…